Sezaryene "Şartlı" Evet Teklifi Kabul Edildi

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, hastanelerin ortak kullanılmasını öngören kanun tasarısı, tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğumun sezaryenle yapılmasını düzenleyen teklifle birleştirilerek kabul edildi.

30 Mart 2013 Cumartesi 23:57
Sezaryene
banner83
 TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, hastanelerin ortak kullanılmasını öngören kanun tasarısı, tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğumun sezaryenle yapılmasını düzenleyen teklifle birleştirilerek kabul edildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, ''Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı''nı ele aldı.

Toplantının başında, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ile İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Genel Kurul'un sabah saatlerine kadar çalıştığını hatırlatarak, komisyonun erken saatte toplanmasını eleştirdiler. Getirilen tasarı ve teklifi inceleme fırsatı bulamadıklarını ileri süren CHP'li üyeler, durumu protesto etmek için toplantı salonundan ayrıldı.

Yapılan müzakerelerin ardından tasarı, AK Parti'li Cevdet Erdöl'ün verdiği kanun teklifi ile birleştirilerek kabul edildi.

Kabul edilen tasarıya göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kurulacak.

Tabip, diş tabibi ve eczacılardan sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç halinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilecek, bu husus sözleşmelerde belirtilecek.

Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, atanmış olduğu sağlık kurumunda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek. Ancak il merkezindeki sağlık kurumlarına atanmış olan devlet hizmeti yükümlüleri, birlik merkezinde de sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek. Bu personelin sözleşmeli olarak geçen süreleri devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılacak.

Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda, ''ürün denetmen yardımcısı'' ve ''ürün denetmenleri'' istihdam edilecek.

Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar, ayrıca vekaletname ibraz etmeden ilgili personeli vekil sıfatı ile temsil edecek.

Hekim kadrosunda olup da idari görevde bulunanlara fiili çalışmalarının karşılığında ödeme yapılacak.

Tasarıyla, başhekim ve başhekim yardımcısı olarak sözleşmeli çalıştırılacak uzman diş hekimi, diş hekimi, eczacı ve diğer personelin sözleşme ücret oranları ve ek ödeme tavan oranları da belirlendi.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilecek. Ancak, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750 bine kadar olan illerde eğitim ve araştırma hizmetleri, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yalnızca biri tarafından verilebilecek. Bu illerde Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile üniversiteler, tıp lisans eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve işbirliği yapacak.

Tasarıda, entegre sağlık sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet ücreti ödenmesi öngörülüyor. Üniversitelerde aile hekimliği uzmanlığı yapanlar, aile hekimliği uygulamasında görevlendirilebilecek.

Aile sağlığı merkezinin daha fazla açık kalabilmesini ve vatandaşın aile hekimine ulaşabilmesini temin etmek amacıyla, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun'un mesailerle ilgili maddesine, ''Bakanlıkça belirlenen kıstaslar'' çerçevesinde ibaresi eklendi.

Kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımı işlemini son 5 yıl içinde en az toplam 1 yıl süre ile yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlar, üniversitelerin perfüzyon teknikerliği bölümünden mezun olanlar, usul ve esasları Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen eğitimleri alarak, açılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde perfüzyonist yetkisiyle çalışabilecek.

Ayrıca, ağız ve diş teknikerliğine ilişkin iş ve işlemleri son 5 yıl içinde en az toplam 1 yıl süreyle yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi olanlar da açılacak sınavlarda başarılı olurlarsa ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak görev yapabilecek. Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar, eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilecek. Sağlık Bakanlığı'nca yapılacak eğitimler ve sınavlar en geç 31 Aralık 2012 tarihine kadar yapılacak. Sınavlara girecekler bu süre içerisinde çalışmalarına devam edebilecekler.

Ebelik diplomasına sahip olduğu halde en az 3 yıldan beri yataklı tedavi kurumlarında fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendirenler, hemşirelik yetkisiyle görevlerine devam edecek.

Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları ile tütün ürünlerinin; isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri, tütün ürünleri sektörü dışındaki mal ve hizmet sektörü firmalarının veya ürünlerin ismi, markası, amblemi, logosu veya alameti olarak kullanılamayacak.

Ayrıca, tütün ürünleri sektörü dışındaki mal ve hizmet sektörü firmaları ve ürünlerinin; isim, marka, amblem veya logo ya da bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri de tütün ürünlerinde veya tütün sektöründeki üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaların isim, marka veya diğer alametlerinde kullanılamayacak.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketleri ile tabanı hariç Nargile şişelerinin üzerine, en geniş iki yüzünden her birine, bu yüzlerin alanlarının yüzde 65'inden az olmamak üzere, özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulacak.

İthal edilen veya Türkiye'de üretilen tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde; bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanıltıcı ve eksik bilgi verilemeyecek; tüketimi özendiren, teşvik eden veya tüketiciyi yanıltan ya da ürünü cazip kılan metin, isim, marka, ibare, mecaz, resim, figür, işaret veya renkler ve renk kombinasyonları kullanılamayacak.

İzmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklarıyla, kamu hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında yasaya aykırı davranan kişilere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından; özel hukuk kişilerine ait ve herkesin girebileceği binaların kapalı ve açık alanları ile sokak veya kamuya ait sair alanlarda aykırı davranan kişilere ise belediye zabıta görevlilerince, 50 TL para cezası verilecek. Meydana gelen çevre kirliliğinin ilgili kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idari para cezasına karar verilmeyebilecek.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerine, 6 ay içinde paketlerin üzerine tütün ürünlerinin zararlarını gösteren resimli ve yazılı uyarı konulacak.

Gebe veya rahimdeki bebek için tıbbı zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilecek. Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen, doğumu takiben anne veya bebekte meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlardan dolayı hekim sorumlu tutulamayacak.

Üniversitelerde ve araştırma uygulama merkezlerinde uzman doktor istihdamı için ek ödemeleri, Sağlık Bakanlığı'ndaki muadillerine yakın hale getirilecek.

Görüşmeler sırasında konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlıkta şiddeti önlemek için oluşturulan 113 ihbar hattına 35 günde 414 olay bildirildiğini ifade ederek, bunun dörtte birinin fiili, geri kalanın da sözlü saldırı olduğunu bildirdi.

Akdağ, İngiltere'de sağlık çalışanlarına bir yılda 85 bin sözlü ve fiili saldırı yapıldığını belirterek, ''Bizde ise bir yılda 4 bin olacak gibi. Bunu küçümsüyor değiliz. Her bir saldırıyı bu hatta bildirsinler. Bu konuda kararlı olunsun. Bu rakamların düşük çıkması meseleyi küçümseyeceğimiz anlamına gelmez. Bu konu üzerinde hassasiyetle duracağız. Her bir saldırı mutlaka bildirilmelidir'' diye konuştu.
banner143

    Yorumlar

Hava Durumu

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
Arşiv