Cuma SOHBETLERİ
Cuma SOHBETLERİ
Yazarın Makaleleri
Kuran’ın Ve Sünnetin Mesajlarını Bu Çağa Taşımak
BUGÜNÜN MÜSLÜMANLIĞINI OLUŞTURMAK, KURAN'IN VE SÜNNETİN MESAJLARINI BU ÇAĞA TAŞIMAK Kur'an-ı kerim kadar; her harfi, kelimesi, ayeti ve suresi birçok yönüyle incelenen, üzerinde düşünülen, ciltler dolusu kitaplar yazılan ve...
Bir Barış Medeniyeti Olarak İslam
Rabbimiz insanları Dünya ve Ahiret mutluğuna ulaştırmak için yeryüzüne ilahi bir kanun göndererek adını İslam koymuştur. İslam'ın çağrısı; yeryüzünde, barış ve esenliği hâkim kılarak insanları'' darusselam''...
Bir Söz Medeniyeti Olarak İslam
Rabbimiz; Yüce kitabımızı, okunan bir söz olarak vahyetmiştir. Varlığının bir delili olarak İnsanları farklı dillerde yaratmıştır. İnsanlığın atası; Hz.Adem ve Âlem'i "ol" sözüyle var kılmıştır.(Yasin,36/82.) Âdem'e...
Peygamberi Anlayış
İslam Peygamberi;Öncelikle, insanlara Allaha hakiki anlamda kul olan, insani değerleri önceleyen,yaşayıp ve yaşatanlara büyük mükâfatlar olduğunu müjdelemiştir.Rabbinden fıtratından ahlak ve erdeminden uzaklaşmaması gerektiğini bildirmiştir....
Peygamberimiz (S.a.v. )’i Ziyaret
Medîne-i Münevvere, Hz. Peygamber'in hicret yurdudur. Resûl-i Ekrem Efendimiz hicretten sonra burada yerleşip Hz. Âişe'nin odasında vefat etmiş ve vefat ettiği yere defnedilmiştir. Daha sonra Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in de defnedildiği...
Veda Hutbesi
(9 Zilhicce l0 H./8 Mart 632 M. Cuma) Peygamberimiz Hz. Muhammet (s.a.s.) Vedâ haccında, 9 Zilhicce Cuma günü zevâlden sonra Kasvâ adlı devesi üzerinde, Arafat Vâdisi'nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa şöyle...
Hacceden Kimsenin Dikkat Edeceği Hususlar (Haccın Adabı)
En faziletli ibadetlerin başında hac gelir. Arafat'ta vakfe, Kâbe'yi tavaf, Safa ve Merve tepeleri arasında sayetmek birer semboldür aslolan Allah'a (c.c)'a ibadettir. Arafat'taki manzarayı Allah (c.c) meleklere göstererek...
Teravih Namazı
Teravih: Arapça bir isim olup "teraviha" kelimesinin çoğuludur. Terviha, kendini rahatlandırmak ve teravih kıldırmak anlamına geldiği gibi Ramazan gecelerine mahsus olan namazın, dört rekâtında bir oturularak istirahat edildiğinden her bir dört...
Zekat ve Fitre
ZEKAT Zekat, İslam Dini'nin mü'minlere yüklediği temel görevlerden biridir. Menkül ve gayr-ı menkül bütün mallar üzerinde Allah adına belirlenen yerlere verilmesi gereken bir haktır. Verilmesi durumunda cennete götürecek, verilmemesi...
Kuran Ve Sünnet Işığında Birlikte Yaşama Tecrübesi
Yeni bir nisan ayına girerken, taze elbiseleriyle bezenmiş tabiat, insan ruhuna ayrı bir neşe ve mutluluk katıyor. Açılan güller ve ötüşen bülbüller uzun kış ayları boyunca çekilen hasretin sona erdiğinin en önemli habercisi oluveriyor;...
Bireysellikten Erdemli Ümmete Giden Yol
Bireyselik, toplumun inşası için bir hazırlık aşamasıdır. Zira erdemli bir toplumun inşası ancak bireylerin; :iman, ibadet, bilgi, hikmet, takva, adalet, ihsan, fikir ve zikir gibi Kur'ani kavramlarla toplumsal sorumlulukları¬nın farkında...
Hz. Peygamber (S.A.S.)’in Sünneti’nin Değeri
SÜNNET: Âdet, gidiş tarzı, tabiat, alışılmış yol; İslam Dini'nin Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci ana kaynağını teşkil eden Hz. Muhammed (s.a.s.)'in söz, fiil ve takrirler (onayladığı söz ve davranışlar) i, O'nun...
Peygamberimiz (S.A.V)’den Davranış Modelleri
Muhakkak ki Allah'ın Rasulünde sizin için en mükemmel numüne vardır. Peygamberimiz (s.a.v.)nin hayatında biz Müslümanlar için örnek alınacak ve şemail kitaplarında süzülerek alınmış bir kısım adet ve ahlak esasları vardır ki her...
Hz. Peygamber (S.A.V)’den Güzel Öğütler
Allah'ın en çok sevdiği kullar, Allah'tan en çok korkan ve ailelerine en faydalı olanlarıdır. İbadetlerin en üstünü dua eylemektir. Amellerin en üstünü doğru ve güzel niyettir. Allah'ın en çok sevdiği eğlence, at koşturmak...
Hz. Muhammed (S.A.V) Hakkında Yabancı Bilginlerin Sözleri
Bu konuda çok söz söylenmiş ise de bazıları şunlardır: - Hz. Muhammed'in dini, akıl kaidelerin ilhamlarına tamamıyla uygundur.” (Prof. Edvard Monte) - 'Ben şunu iddia ederim ki; Muhammed (s.a.v) mümtaz bir kuvvettir. Kudret elinin...
Bir Hitabe
İslam'dan önce Arabistan'da yaşamış, İyad Kabilesi'nden olan Kuss b.Sâide, Arap dili ve edebiyatını çok iyi bilen, hitabet ve şiirde usta olan bir kimsedir. Peygamberimizin bi'setinden yani peygamber olarak görevlendirilişinden...
Hz. Muhammed (S.A.V)’in Örnekliği
Hz. Peygamber, söz ve fiillerinde insanlığın, hayatın her sahasına dair takip edeceği misaller bulunan, yolundan gidenlerin, hayatlarını sevgi, güzellik, huzur ve hayırla süsleyecekleri örnek bir insandı. Kendisine peygamberlik verilmesinin...
Hz. Muhammed (S.A.V)’in Şahsiyeti Ve Ahlâkı
Peygamber Efendimiz, bedenen olduğu kadar ahlak ve şahsiyeti itibariyle de insanların en mükemmelidir. Bu hususta yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor; 'Şüphesiz ki sen, büyük bir ahlak üzeresin.” (el-Kalem-4) Bizzat...
Hz. Muhammed (S.A.V)
Her Müslüman'ın peygamberimiz hakkında bilgisi olması gerekir. Peygamberimizin adı Muhammed, babasının adı, Abdullah, anasının adı Amine'dir. Bundan bindörtyüzotuz yıl önce Rebiu'l Evvel ayının (on ikici pazartesi gecesi sabaha...
Mekke’nin Fethi (H.8/M.630) (1.Ocak)
Mekkeliler Hudeybiye antlaşmasını bozdular. Peygamberimiz kendilerine haber göndererek antlaşma şartlarına uymalarını istedi. Mekkeliler anlaşma şartlarına uymamakta ısrar ettiler. Yapılan görüşmelerden de sonuç alınamayınca peygamberimiz...
Eşitlik
Sosyal hayatta fertler arasında haklar ve imkanlar bakımından ayrım gözetilmemesi ve var olan ayrımların kaldırılmasını isteyen temel ilke. Karşılaştırılan iki varlık ve olay arasında farksızlık, benzerlik hali. Ahlaki anlamda eşitlikten,...
Ayet Ve Hadislerde İslam
'Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir?”(Zümer-22) 'Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir?...
İslâm Hayat Ve Hareket Dinidir
İslâm yalnız felsefi ve hayali bir mefkûre yahut insanı sadece ölümden sonrası ile meşgul eden bir dua ve ibâdet sistemi değil, aynı zamanda insanın bütün tabii ihtiyaçlarını göz önünde tutan bir fikir, hareket ve hayat kaynağıdır....
Sedef (Mevlana)’ten İnciler
'Bilmiş ol ki edeb, insanın bedenindeki ruh gibidir. Aslında edeb, Allah adamlarının gözü ve gönül nurudur. İnsan ile, hayvanın varlıkları arasındaki fark, edeb iledir.” 'Gözünü açta baştan başa Allah kelamı olan Kur'an-ı...

160X600