Özkan İŞLEK
Özkan İŞLEK
Mali Müşavir
Yazarın Makaleleri
Hafta Tatili Kavramı Ve Uygulaması
İnsanların toprağı işleyip yerleşik hayata geçtikleri andan itibaren 'değişim” toplumun her alanına işlemiştir. Tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş, endüstri toplumundan da bilgi toplumuna geçiş bu dönüşümün bir sonucu...
Kıdem Tazminatı
Kıdem tazminatı günümüzde en çok tartışılan yargıya konu olan İşçi sendikaları ile hükümeti karşı karşı karşıya getiren bir konudur. 1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesinde öngörülen hallerden birisi ile sona eren, aynı işyerinde...
İşe Girerken İmzalatılan Senetlerin Hukuki Durumu
İşçilerden işe girerken alınan senet iş hayatında çok rastlanılan bilgisizce yapılan ilkel bir uygulamadır. Uygulamada teminat senedi olarak bilinen belirli bir meblağı ihtiva ederken, çoğu zaman da tutar kısmı boş bırakılarak imzalattırılmaktadır....
Işveren Tarafindan Maaşi Düşürülen Işçilerin Haklari
4857 Sayılı Kanunun 2. Maddesine göre: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan...
Fazla Mesai Nedir?
Bir iş yerine görüşmeye gittiğinizde ya da iş ilanlarında 'Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilir misiniz?” diye mutlaka sormuşlardır. Bunun anlamı haftalık 45 saat yerine 70 saat çalışacaksınız demektir. 4857 Sayılı İş...
YILLIK İZİN
Dinlenmek çalışanların yasal hakkıdır. Ücretli hafta tatili, bayram tatili ile ücretli yıllık izin şartları kanunla düzenlenir. Kanunda açık hüküm bulunmasına rağmen çoğu işyerlerinde çalışanların, yıllık izinlerini kullamadıklarına...
Işveren Tarafından Maaşı Düşürülen İşçilerin Hakları
4857 Sayılı Kanunun 2. Maddesine göre: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan...
Ücreti Zamanında Ödenmeyen İşçinin Hakları
İşçilerin sorunlarından bir tanesi de ücretini zamanında alamamasıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu çalışanlara çeşitli haklar vermiştir. 4857 Sayılı Kanunun 32. Maddesinde ücretin tanımı, Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında...
Doların Ateşi Fabrika Bacalarının Tütmesi İle Düşer
Reuters haber ajansı'nın haberine göre doların ateşini düşürmek için Kamu bankalarımız TL'deki değer kaybını durdurabilmek için bu hafta içinde yaklaşık 4,5 milyar dolar sattığını duyurdu. Reuters dört kaynağa dayandırdığı...
Ücretsiz İzin
Son dönemlerde yaşadığımız ekonomik durgunluklardan dolayı işyerlerinde faaliyetlerin durma noktasına gelmesi ile bazı işletmeler bu krizi atlatmak için belirli süre ile işçilerini ücretsiz izne çıkarmak istemekteler. İşçiler de tek geçim...
2019 Yılı Asgari Ücret Belli Oldu
Dünya'da ve Türkiye'de çok zor bir seneyi geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Açıkçası2018 yılının ülkemiz için pek de güzel geçtiği söylenemez. Dünyada ticaret savaşlarının başgösterdiği, ekopolitik dengesizliklerin arttığı,...
Ücret Garanti fonu ve yararlanma şartları
İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz dolayısıyla bir çok firma konkordato ilan etmek durumunda kaldılar. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konkordato ilan eden şirket sayısını açıkladı. TBMM Genel kurulu'nda konuşan Bakan, konkordato ilan eden...
Kıdem Tazminatı Tavanını Hesaplamak
Kıdem tazminatının, devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memurunun yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline kıdem tazminatı tavanı denir. Kıdem tazminatının hesabında...
Kıdem Tazminatı ve Zamanaşımı Süresi
İşverenlerin işçi çıkartırken en fazla başlarını ağrıtan konuların başında hiç kuşkusuz kıdem tazminatı ödenmesi gelmektedir. Çoğu işverenler faaliyetlerine devam ederlerken kıdem tazminatı karşılığı ayırmadığı için özellikle...

160X600