Reşat CENGİL
Reşat CENGİL
Yazarın Makaleleri
Modern beyaz adamın yükü
Modernite beyaz adamın yükü propagandasıyla işe başlamıştı... Beyaz adam, yani 1492 de Amerikaya çıkan ve inka aztek maya geleneklerini yok ederek bugünkü modern dünyanın temelini atan adam...Afrikayı talan eden...Avustralya da aborjin kültürünü...
Eğitim Bir Kitle İmha Silahı
Modernite dediğimiz şey, batıda meydana gelen büyük bir iktidar ve güç değişimini ifade eder. Ortaçağ denilen toplumlar vahiy geleneklerine dayalı, Aristokrasi ve üretimin büyük bölümünün toprak temelli olduğu bir tarım ekonomisiydi....
Cemaat ve tarikat İslamları ilkel kabile dinleridir...
Hiçbir din, mezhep ve örgütlü cemaat doğru yol iddiasına sahip olamaz...Doğru yol diye bir şey yoktur....Sadece doğru adımlar vardır... İslam Peygamberin vefatından hemen sonra bir mülk davası haline gelmiş ve Muaviye ile birlikte bir iktidar...
Din ve Modernite...
Zamanımız kültürsüz dinler dönemidir. Kültürsüz din saf inanç ya da kuru inanç dini demektir, böyle bir din kültürü, bilgiyi ve zamanın bütün ürünlerini dışlar. Bu sadece mantıklı bir sofuluktur. Üç çeşit iman görülür modern...
İslamcılık XXII. Türkiye İslamcılığı I..Kökenler
İslamcıların siyasi görüşleri genel hatlarıyla Abdülhamid idaresine karşıt ve alternatif islami bir proje üretmeyen, tamamen reformcu, yani batılı sistemi İslamileştirmeyi amaçlayan bir karakter arz eder. Asrı saadete geri bakma, kaynaklara...
İslamcılık XXI.
İSLAMCILIK...MODERNİST REFORMCU VE SİYASAL TALEPÇİ... Reformist Nassa rağmen yeni bir doktrin üretme çabasındadır. Modernist ise Nasla birlikte ahlak temelli bir doktrin üretmek ister. Mesela Reformist için kadının şahitliği, miras vs gibi...
İslamcılık XX.
Afgan Cihadı ve El-Kaide'nin Yükselişi Afgan cihadı SSCB'nin çekilmesinden sonra parçalandı ve kutuplaştı. Suud ve ABD bu cihad da sponsordu. ABD ise bu cihadın stratejik aklını oluşturuyordu. Afgan cihadı devam ederken İran ve Irak...
İslamcılık XIX.
İslamcılığın Yol Ayrımı: Şiddet ve Demokrasiye Evrilme 2 Ağustos 1990 yılında İslam Konferansı Teşkilatı Kahire'de acilen toplandı. Sebep Saddam Hüseyin idi. Saddam İran savaşından çıkar çıkmaz 24 saat içinde Kuveyt'i işgal...
İslamcılık XVIII.
Avrupa'da İslamcılık İran 1989 yılında Irak ile savaşından yorgun ve yenik şekilde çıkmıştı. Bu savaşın asıl kazananı Suud olacaktı. İran bu durumdan bir çıkış aramak adına Selman Rüşdi'ye idam fetvası vererek islam dünyasının...
İslamcılık XVII.
Sudan İslamcılığı Sudan İslamcılığı tavandan tabana doğru işleyen bir İslamcılıktır. 1989 da Hasan Turabi öncülüğünde orduya sızmış bir kesimin yönetimi ele geçirmesi olayıdır. İhvan 1984 den beri Sudan içinde orta sınıf ve...
İslamcılık XV.XVI.
Filistin Meselesi: İran devrim yoluyla, Arabistan ise petrol sayesinde islam dünyasının liderliğini yürütmektedirler. Afgan cihadı yoluyla İran devrimi soldurulmuş ve ihraç edilecek bir şey olmaktan çıkarılmıştı. FKÖ 1982 DE İsrail'in...
İslamcılık XIV.
Suudi Arabistan ve İslami Biznes: Arabistan 'hadimül harameyn” sıfatıyla islam dünyasının liderliği için meşruiyet sağlamaya çalışıyordu. Bu sıfatla radikal gruplara, fakir şehirli gençlere ve öğrencilere karşı girişimlerinde...
İslamcılık XIII.
Afganistan Cihadı ve İran Devriminin Bloke Edilmesi: ABD 79 sonuna kadar devrime rağmen İran ile ilişkilerini devam ettirdi. Zira büyük gemiler bir limandan çok yavaş ayrılır. 1979 un sonunda ABD elçiliği işgal edilince ve SSCB Afganistan'a...
İslamcılık XII.
İran Devrimin Sonuçları ve Yankıları: Devrim en çok Suudi Arabistan'ı ürküttü. Çünkü devrimi ihraç etme projesiyle İran, etki alanını genişletmek ve islam dünyasının lideri olmak istiyordu. Bu çerçevede Suud'un batı işbirlikçisi...
İslamcılık XI.
İran Devrimi: 1979 da general Ziya Pakistan'da sözde yoğun bir İslamlaştırma faaliyeti yürütürken kimse İran'da bir devrim olacağını hesaba katmıyordu. Petrol Suud ve İran'ı zengin etmişti. İran ABD nin yanında yer alıyor...
İslamcılık X.
Pakistan İslamcılığı: 1977 de Ali Butto başbakandı. Ziya bir darbe ile yönetimi ele geçirdi. General Ziyaül Hak'kın başa geçmesiyle Pakistan'da bir İslamlaşma politikası yürürlüğe kondu. Bu İslamlaşma politikası Suud ve ABD...
İslamcılık VIII. IX
Mısır İslamcılığı: Mısır'daki sosyalist-Rus etkisini kırmak için ABD 73 savaşı sonrası Mısır ile yakınlaşmaya başladı. Bu yakınlaşma sürecinde de İslamcılığın belli bir türünün önünü açtı. Önü açılan grup Cemaat-ı...
İslamcılık VI. VII
İslamcılığın Ağırlığını Basması Arap milliyetçiliğinin yıkıntıları üzerine 1970 li yıllarda İslamcı hareketler başladı. Bunlar militan ve iktidar talebi olan hareketlerdi. Ama devrimci değillerdi, sadece iktidara taliptiler. İktidarı...
İslamcılık V...
1960'ların Sonunda Müslüman Dünyada Din Alanı Bu yıllarda siyaset alanında islam referansı hiçbir yerde yoktu. İktidar elitleri millet diye tabir edilen yapay cemaatlere göre yönetim sergiliyordu. Yapay ve kurgu bir millet teorisi siyasetin...
İslamcılık III. IV...
Mevdudi: İslamcı Siyasetçi Mevdudi, İslam dünyasının merkezinin Arap ülkeleri değil Asya ve Hint alt kıtası olduğunu gösterdi. Literal okumalar yapan Deobandi Medreselerini kurdu. 1930'dan günümüze kadar bu kıtada problemsiz bir İslam...
İslamcılık I. II...
Seyyid Kutub modern İslamcılığın düşünürüdür. Kutub'un idam edilmesi dönemin basınında çok az yer buldu ve çabucak unutulur diye düşünüldü. Ama unutulmadı, aksine radikal bir kopuşun simgesi haline dönüştü. Onun idamı Nasır'ın...
İslamcılığın cenazesi kaldırıldı...
Birkaç şey söylemenin zamanı geldi... İlk olarak Humeyni nin islam devrimi pasifize edildi...savaş ve ambargo ile devrim içe hapsedilmiş ve ihraç edilebilir bir şey olmaktan çıkarılmıştır... Devrim ıçe döndükçe farslılaşti ve Sünni...
Cemaat ve Zümre Siyerlerine Dair Kısa Bir Eleştiri
Kadifeden sessizliklerle küflenmiş, köhnemiş zihin binalarınızı kundaklamak gerekiyor. Rafine sözler etmeme gerek yok. Söyleyeceklerimi öylesine ve sıradan söyleyeceğim, kaba ve kırıcı olabilirim, lakin siz onları inceltip inceltip anlayın....
Önce Zihinlerimiz Darbe Aldı…
İnsanoğlu doğduğundan, Âdem ve Havva'dan vücuda getirilip, yoktan vara, önemsiz bir şeyken sorumluluk ve irade sahibi olduğu bir makama çıkarıldığı günden beri yolcudur… Bu yolculuk ya Cennette ya da Cehennem de bitecektir… Bu varoluşun...