Ağbaba, Üreticilerin Borçlarının Affı İçin Kanun Teklifi Verdi

Ağbaba, üreticilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ,elektrik dağıtım şirketlerine olan her türlü borç faizlerinin bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesi ve ana paranın faizsiz olarak 12 eşit taksit halinde ödenmesi hakkında bir kanun teklifi verdi

28 Eylül 2017 Perşembe 16:02
Ağbaba, Üreticilerin Borçlarının Affı İçin Kanun Teklifi Verdi
banner83
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, üreticilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ,elektrik dağıtım şirketlerine olan her türlü borç faizlerinin bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesi ve ana paranın faizsiz olarak 12 eşit taksit halinde ödenmesi hakkında bir kanun teklifi verdi
CHP Milletvekili Ağbaba, son yıllarda Türkiye genelindeki kuraklığın tahıl ve bakliyat üreticilerini,don, dolu ve sel felaketlerinin ise meyve ve sebze üreticilerini büyük bir ekonomik krize soktuğunu belirterek üreticilerin borç faizlerinin silinip, ana paranın taksitler halinde ödenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi verdi.
Türkiye’nin can damarı sektörlerden biri olan tarım sektörünün, yıllardır üvey evlat muamelesi gördüğünü belirten Ağbaba, Kanun Teklifi’nde “1982 yılında ilk kez mercimek sattığımız Kanada, 2016 yılında Türkiye’nin tükettiği mercimeğin %81'ini tek başına Türkiye’ye satar hale gelmiştir. Türkiye bugün Mısır, Etiyopya, Bangladeş ve Çin’den kuru fasulye, Brezilya’dan nohut, Yunanistan’dan pamuk, Avusturalya’dan pirinç, Angola’dan saman, Ukranya’dan arpa, ABD’den buğday, Ukrayna’dan ise bezelye ithal etmektedir.”ifadelerine yer verdi.
2002 yılında çiftçilerin banka borçlarının 5.1 Milyar iken, 2016 yılı sonunda bu rakamın 73.4 Milyar liraya yükseldiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 14 kattan fazla artan çiftçi borcunun sebebinin ithal ürünlerle rekabet edemeyen, kendi ürettiği ürünlerden geçimini sağlayacak kadar gelir elde edemeyen çiftçilerin çareyi kredi kullanmakta bulmasından kaynaklı olduğunu dile getirdi.
Ağbaba’nın Kanun Teklifi metni, madde gerekçeleriyle birlikte şu şekilde;
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Küçük çiftçilerin ve üreticilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile elektrik dağıtım şirketlerine olan her türlü borç faizlerinin bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesi ve ana paranın faizsiz olarak eşit taksitler halinde ödenmesi hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
GENEL GEREKÇE
Tarım ülke içi ekonominin yapı taşlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Tarım sadece beslenme ihtiyacının karşılanması olarak değil ekonomik anlamda sağladığı artı değer ile de değerlendirilmeli, bu yönü ile gündeme gelmelidir.
Tarımsal üretim ülkelerin gelişiminde ve ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır.
Dünya’daki gelişmiş ülkeler tarımsal üretime büyük önem vermekte, bütçelerinde tarımın desteklenmesi için yeterli paylar ayırmaktadır. Tarımsal faaliyetler ile yeni istihdam alanlarının açılması arasında paralellik söz konusudur.
Türkiye'de tarım, istihdam, ihracat ve ulusal gelire yaptığı katkı ile önemli bir sektördür. Tarım sektörü, 5,7 milyon istihdam ile önemli bir yer tutmaktadır. Ancak Türkiye’nin can damarı sektörlerden biri olan Tarım sektörü, yıllardır üvey evlat muamelesi görmektedir.
Yapılan araştırmalara göre 10 yılda Türkiye'deki baklagillerin hem ekim alanı, hem de üretim alanı daralmış, Dünyanın en önemli baklagil üreticilerinden biri olan Türkiye yurt dışından bakliyat ithal eder hale gelmiştir. Öyle ki 1982 yılında ilk kez mercimek sattığımız Kanada, 2016 yılında Türkiye’nin tükettiği mercimeğin %81'ini tek başına Türkiye’ye satar hale gelmiştir. Türkiye bugün Mısır, Etiyopya, Bangladeş ve Çin’den kuru fasulye, Brezilya’dan nohut, Yunanistan’dan pamuk, Avusturalya’dan pirinç, Angola’dan saman, Ukranya’dan arpa, ABD’den buğdayı, Ukrayna’dan ise bezelye ithal etmektedir.
Türkiye geçmişte tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biri iken bugün 104 ülkeden tarım ürünleri ithal eden ülke durumuna gelmiştir. AKP İktidarı döneminde en fazla mağdur edilen kesimlerin başında küçük üreticiler, çiftçiler gelmektedir. Resmi rakamlarla düşük gösterilmesine rağmen, gerçek yaşamda enflasyon rakamları TÜİK verilerinin çok üzerindedir. Tarımsal girdi fiyatları her geçen gün artarken, üreticilerin ürünlerinin fiyatları ise yerinde saymaktadır. Hem enflasyon karşısında tutunamayan hem de ürettikleri ürünleri maliyetinin bile altında satmak zorunda bırakılan çiftçiler Ziraat Bankası ve diğer bankalara, Tarım Kredi Kooperatiflerine, tarımsal sulamadan dolayı elektrik dağıtım şirketlerine borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir.Üreticiler borç batağına saplanmıştır.
T.C.Ziraat Bankası düşük faizli kredi kullandırılmasına limit koyduğu için, üreticiler ihtiyaçlarının altında kredi çekebilmektedir. İhtiyacını karşılayamayan üreticiler , farklı arayışlara girmekte, pek çoğu başka bankalardan kredi çekme yoluna gitmektedir.
2002 yılında çiftçilerin banka borçları 5.1 Milyar iken, 2016 yılı sonunda bu rakam 73.4 Milyar liraya yükselmiştir. 14 kattan fazla artan çiftçi borcunun sebebi ithal ürünlerle rekabet edemeyen, kendi ürettiği ürünlerden geçimini sağlayacak kadar gelir elde edemeyen çiftçilerin çareyi kredi kullanmakta bulmasından kaynaklıdır.
Üreticiler, tarımsal sulama için kullandıkları elektrik borçlarını ödemekte de büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Elektrik Dağıtım işlerinin özelleştirilmesinin ardından üreticiler yüksek faturaları ödeyememekte, borçların faizleri ile boğuşmakta, icra dairelerinden çıkamamaktadır.
2014 yılı Mart ayı sonunda Türkiye’nin pek çok bölgesinde meydana gelen soğuk hava nedeniyle ürünler büyük zarar görmüş, çiftçilerin 1 yıllık emekleri yok olmuştur.2014 den sonra değişik bölgelerde meydana gelen don, dolu, sel baskını gibi tabii felaketler borçları ile boğuşan üreticinin belini iyice bükmüştür. Üreticilerin biriken borçlarını ödeme imkanları kalmamıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
1-Kamu bankaları ile Tarım Kredi Kooperatiflerine vadesi geçmiş zirai kredi borçlarının ödeyememiş olan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödeyemediği borçlarının faizleri silinmekte, anaparası, faizsiz ve gecikme zammı alınmadan 12 eşit taksite bölünmektedir.
2-Üreticilerin tarımsal sulama için kullandıkları elektrik borçlarının faizleri silinmekte, ana para 12 eşit taksite bölünmektedir.
3-Dava konusu edilmiş veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde, asıl borçlular ve kefiller hakkında sürdürülen davalar sonlandırılmakta, icra ve takip işlemleri durdurulmaktadır.
ÇİFTÇİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI, KAMU BANKALARI, TARIM KREDİ KOOPARATİFİ, ELEKTİRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNE OLAN BORÇLARININ FAİZLERİNİN SİLİNMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ
Madde 1-Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Kamu Bankaları ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizleri miktarına bakılmaksızın silinir.
Madde 2-Çiftçilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan aldıkları borçların ana paraları, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 eşit taksitle ödenir.
Madde 3- Bu kanunun uygulanmasından doğacak faiz kayıpları Kamu Bankaları ve Tarım Kredi Kooperatiflerine hazinece görev zararı olarak ödenir.
Madde 4- Bu kanun yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 
banner315

    Yorumlar

Hava Durumu

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
Arşiv