Üreticiler iki ay içinde sicil belgesi almak zorunda

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, üretici firmaların üretim faaliyetlerine başladıktan sonra 2 (iki) ay içinde sanayi sicile kayıt olup sanayi sicil belgesi almak zorunda oldukları bildirildi...

10 Ekim 2017 Salı 13:42
Üreticiler  iki ay içinde sicil belgesi almak zorunda
banner83
Konuya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Bilindiği üzere; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesine göre üretim yapmakta olan işyerleri kanununun 2 inci maddesi gereğince üretim faaliyetlerine başladıktan sonra 2 (iki) ay içinde sanayi sicile kayıt olup sanayi sicil belgesi almak zorundadır.
7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa eklenen Geçici Madde 3’ün 1 inci fıkrası ile; “ Geçici Madde 3- (Ek fıkra: 18/6/2017-7033/6 md.)
Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır.” hükmü eklenmiştir.
Bu hüküm ile 1 Temmuz 2017 – 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında sanayi sicile kayıt olan işyerlerine faaliyete başladıktan sonra 2 (iki) aylık süre içinde sanayi sicile kayıt olmadığı için idari para cezası uygulanmayacağı affı getirilmiştir.
Diğer taraftan, SGM 2014 / 11 Sanayi Sicil Tebliğinin 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası; “Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur. Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır. Kapasite raporu nüshası, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı ile Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi (adi ortaklıklarda her ortak için) nüshası veya gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belge, bir dilekçe ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilir. “ belirtilmektedir.
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesine göre üretim faaliyeti yapmakta olan işyerinin sanayi sicile kayıt olup, sanayi sicil belgesi alması Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde temin edecekleri, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi Veri Kayıt Formuna göre; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresinden, işyerlerinin kaydını 1 Temmuz 2018 tarihine kadar yaptıktan sonra temin ettikleri formun altında belirtilen evraklar ile birlikte en kısa süre içerisinde İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işyerleri adına düzenlenecek sanayi sicil belgelerini almaları hususu üretici firmalara önemle duyurulur.
 
banner315

    Yorumlar

Hava Durumu

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
Arşiv