İHACDER'den Minibüscüler Oda Başkanına Tepki

İnternet Habercileri Cemiyeti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Turgut, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce'ye yapmış olduğu talihsiz açıklama nedeniyle tepki gösterdi

13 Ekim 2017 Cuma 11:43
İHACDER'den Minibüscüler Oda Başkanına Tepki
banner83
İnternet Habercileri Cemiyeti Derneği (İHACDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Turgut, açılmasında şu ifadelere yer verdi;

 Yasayla verilmiş bir hakkı kimse sorgulayamaz

 Kamuya ait toplu taşıma veya ulaşım araçlarında 65 yaş üzeri engellilerin ücretsiz veya indirimli yolculuk yapabilecekleri çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenmişti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan “ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ” 28931 Sayılı Resmi Gazetede 4 Mart 2014 Salı gün yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Bu yönetmelik maddelerine kısaca baktıktan sonra asıl konumuza devam edelim.

“Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında ücretsiz veya indirimli yolcu taşıma hizmeti verecek toplu taşıma araçlarının belirlenmesi, toplu taşıma hizmetinin kapsamı ve bu hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esasların tespiti amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Engelliler için kimlik kartı: Engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere Bakanlık tarafından verilen ve engellilik durumuna göre ulaşımda refakatçi ile birlikte yararlanma durumunu da gösteren kimlik kartını,

c) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,

ç) Seyahat kartı: 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan engelliler ve refakatçileri dışındaki kişilerin ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilmesi için Bakanlık tarafından düzenlenecek kartı,

d) Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreaktif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup da mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen araçlar ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri,

 

e) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri: Rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılanlar hariç olmak kaydıyla, demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehirlerarası toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri, ifade eder.

60 yaş ve üstü bireylerin ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkı

MADDE 5 – (1) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

(2) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından %50 indirimli olarak yararlanır.

(3) Toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler, altmış yaş ile altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilir.

Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullanımı

MADDE 6 – (1) Ücretsiz veya indirimli seyahat edebilmek için;

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamındakiler için Bakanlık tarafından verilen Seyahat Kartı,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındakiler için Engelliler İçin Kimlik Kartı, engellilere kimlik kartı verilmesine ilişkin 19/7/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik uyarınca verilmiş bulunan kimlik kartı, anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde sayılan engelliler için kimlik kartı ile engel oranının yer aldığı nüfus cüzdanı,

c) 5 inci madde kapsamındakiler için nüfus cüzdanı, kullanılır.

(2) Toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanma amacıyla birinci fıkrada belirtilen belgelerin ibraz edilmesi halinde, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkı herhangi bir gerekçeyle engellenemez.

(3) Kişiler, birinci fıkrada belirtilen belgeleri ibraz etmek suretiyle toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlandırılır. Toplu taşıma hizmetini sunan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili kolaylaştırıcı tedbirler alır.

(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki ağır engellinin, refakatçisi olduğunu beyan ettiği kişiden bu hakkın kullanımına ilişkin ayrıca belge talep edilmez.

(5) Seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlı olarak da kullanılabilir.

… “

Yukarıdaki yönetmelikte açıkça görüleceği üzere “(Madde 6) (2) Toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanma amacıyla birinci fıkrada belirtilen belgelerin ibraz edilmesi halinde, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkı herhangi bir gerekçeyle engellenemez.” Denilmektedir.

Yasanın yaşlılarımıza ve engellilere sağladığı bu ayrıcalıklara ek olarak, yaş ölçüsü olmadan toplu taşıma araçlarından;

* Şeref Aylığı veya Vatana Hizmet Tertibi’nden aylık alanların,

* Harp ve vazife malullerinin,

* Devlet sporcularının kendileri, eşleri, anne ve babaları ile 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları da yararlanabilmektedir.

..

Geçtiğimiz gün Malatya Yerel medyamızda yer alan haberde belirtildiği gibi Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “Otobüs bedava diye günde 20 sefer, 30 sefer binilmez” diyerek başta yaşlılarımızı ve engellilerimiz olmak üzere onların aile ve yakınlarını töhmet altında bırakacak “yakışıksız” ifadelere yer verdi.

Oda başkanı İnce; “65 yaş ücretsiz binişlerin mutlaka ve mutlaka önüne geçilmesi gerektiğidir. Bunların seyahat binişlerinde 10 defa 20 defa otobüse bindiklerini tespit ediyoruz. Bunlar kesinlikle sınırlandırılmalı. En azından bir biniş iki biniş olsun. Ekmek almaya, süt almaya otobüse biniyorlar. Yazık-günahtır. O devletin malıdır, milletin malıdır. Bunu israf etmemeliyiz” diyerek kendisini yasa koyucunun yerine koyarak güya milletvekili ve hükümetin düşünemediğini kendisi düşünüyormuş da israfa karşı çıkıyormuş izlenimi vermeye çalışıyor.

İnce’nin bu yaptığı açıklama bireysel bir açıklama değildir. Kendisine bağlı üyeler durumdan vazife çıkaracağını hiç düşünmez mi?

Toplu taşıma araçlarında engelli ve yaşlıların iniş binişlerde nasıl horlandıklarını adeta kendi ceplerinden bu hizmeti karşılıyorlarmışçasına nasıl itilip kakıldığını bilmiyorlar mı?

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, kendi görev alanına girmeyen bir konu hakkında nasıl böyle bir fütursuzca açıklama yapabiliyor. MOTAŞ’ın yetki alanına nasıl müdahil olabiliyor. Yasada açıkça belirtildiği gibi kamuya ait toplu taşıma araçları kast edilirken sanki minibüsçüler ücretsiz yolcu taşıyormuş havasında nasıl konuşabilir. Engelli ve yaşlılar sanki minibüslere ücretsiz biniyorlarmış gibi bir algı yaratarak kime ve neye hizmet ettiğini sanıyor.

İnce, medyaya konu olabilmek için başka açıklama yapacak konu bulamamış olsa gerek. Başlı başına bir sorumsuzluk örneği olan gereksiz ve lüzumsuz bir açıklamayla engelli ve yaşlılarımızı zan altında bırakmakla kalmıyor, başımızın tacı aile büyüklerimiz, gazilerimiz, şehit yakınları ve engellileri de yaralıyorsunuz farkında mısınız?

Sizler tıpkı bugünkü yaşlılarımız gibi yarın yaşlanacaksınız. Kaldı ki sizlerin de yaşlı anne babanız ve aile büyükleriniz var. Yarın bir otobüste sizin anne veya babanıza bir şoför tarafından böyle nahoş bir davranışta bulunulmasını ister misiniz? Yarın siz sağlıklı insanların da engelli olamayacaklarının bir garantisi mi var.

Bu duruma kayıtsız kalan, Engelli dernekleri, emekliler ve Sosyal medya üzerinden giderek artan tepkileri görmezden gelen basınımızın duyarsızlığı da ayrıca üzüntü konusudur. Ayrıca basınımızın duayen isimlerinden Erol Kurhan’ın da Başkan İnce’yi destekler tarzda bir yazı kaleme almasını ve İnce ile aynı fikirde olmasını anlayamadığım gibi bunu kendilerine de yakıştıramadığımı üzülerek belirtmiş olayım.

Kamuoyu ve duyarlı insanlardan rica ediyorum. Lütfen bu tür yaşlı ve engellilerimizi incitecek küçük düşürecek davranışlara prim vermeyelim. Lütfen tepkisiz kalmayalım…

Kemal TURGUT

İnternet Habercileri Cemiyeti Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı 

banner315

    Yorumlar

Hava Durumu

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
Arşiv