Reklam Kurulu Sağlık Reklamlarını Mercek Altına Aldı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,tüketiciler, ilgili kurum ve kuruluşlar veya rakip firmalar tarafından yapılan başvurularda ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen incelemelerde Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne aykırı reklamlar tespit etti.

16 Ocak 2018 Salı 15:29
Reklam Kurulu Sağlık Reklamlarını Mercek Altına Aldı!
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu aracılığıyla son dönemde basına da yansıyan tıp merkezi, muayenehane veya özel hastane statüsündeki sağlık kuruluşlarının, doktorların ve sağlık çalışanlarının, çeşitli internet sitesi ve sosyal medya mecralarında kendilerine ait hesaplar aracılığıyla yaptıkları paylaşımları mercek altına aldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,tüketiciler, ilgili kurum ve kuruluşlar veya rakip firmalar tarafından yapılan başvurularda ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen incelemelerde Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne aykırı reklamlar tespit etti.
Yapılan denetimlerde;
- Tedavi edici sağlık hizmetlerine ilişkin çeşitli bilgilere, talep yaratıcı ve sağlık hizmetlerine ticari bir görünüm kazandıran ifadelere, fotoğraf ve videolara yer verildiği,
- Muayenehane veya diğer sağlık kuruluşlarının fiziki ortamlarına ilişkin görüntülerin ve tıbbi işlemlerde kullanılan cihazlara ilişkin ifade ve görüntülerin kullanıldığı,
- Tıbbi işlemlere yönelik indirim, kampanya veya fiyat bilgilerine yer verildiği,
- Tıbbi işlemlerin gerçekleştirildiği hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görsellerin, sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile birlikte görüntülerinin paylaşıldığı,
- İnternet sitesi, broşür, vb. mecralarda, tıbbi işlemlerin tanıtımlarında, hasta görüntülerinin yanı sıra, çeşitli model fotoğraflarının kullanıldığı,
- Sağlık çalışanı veya sağlık kuruluşu hakkında, hastalara ait değerlendirmelere, görüş bildirimlerine, teşekkür ilanlarına yer verildiği,
görüldü.
2 MİLYON 657 BİN LİRAYI AŞAN İDARİ PARA VE DURDURMA CEZASI
2017 yılında Reklam Kurulu’na 812 tanesi sağlık sektörüne ait olmak üzere toplam 5 bin 20 adet başvuru yapıldı. Kurul gündeminde görüşülen 227 adet sağlık reklamından, 225 sağlık reklamı mevzuata aykırı bulundu.
Aykırı bulunan sağlık reklamlarının 172 adedine durdurma, 53 dosyada ise hem idari para hem de durdurma cezası verildi. Kurul tarafından 2017 yılında sağlık reklamlarına toplam 2 milyon 657 bin 17 lira değerinde idari para cezası ve durdurma cezası verildi.

YASALAR AÇIKCA GÖSTERİYOR
Sağlık alanında yürürlüğe konulan kanun, tüzük ve yönetmelikler, özellikle muayene hizmeti veren hekimler ile özel sağlık kuruluşlarının yapacakları ticari reklamların birçok mal ve hizmet alanına kıyasla önemli ölçüde yasak ve sınırlama getiren hükümler içeriyor.
Söz konusu yasak ve sınırlamalarla, insan sağlığının, üzerinde rekabet edilebilir bir ticari meta haline dönüştürülmesinin engellenmesi, kâr elde etmek üzere insan ve toplum sağlığının tehlikeye atılmaması ve bu yolla kamu sağlığının korunması, insanın yaşama hakkına hizmet eden hekimlik mesleğinin ticari rekabetten uzak ve üstün tutulması ve hastaların istismar edilmemesi amaçlanıyor.
Bu bağlamda;
• 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü ve 40 ıncı maddeleri,
• Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,
• Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi,
• Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,
• Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,
• Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi,
doktorların, sağlık meslek mensuplarının ve sağlık kuruluşlarının reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin hükümleri düzenlemekte, dolayısıyla sağlık personelinin ve sağlık kuruluşlarının her türlü mecrada yapacağı tanıtımlarında yukarıda belirtilen mevzuata uygun hareket etmesi gerekiyor.
Buna ek olarak, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15/8/2013 tarihli ve 2013/15 sayılı Genelgesi çerçevesinde, “sağlık turizmi” kapsamındaki tanıtım faaliyetlerinde, tanıtımın yapılacağı ülkenin dili veya İngilizce dilinin kullanılması, Türkçe tanıtım yapılmaması ve yürürlükteki mevzuata göre ülkemizde uygulanması yasak olan tıbbi işlemlere yönelik tanıtım verilmemesi önem taşıyor.
6502 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde, “(7) Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdür.” hükmü mevcut. Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde, çeşitli sosyal medya mecralarında yapılan mevzuata aykırı tanıtımlar ile ilgili olarak, reklam veren, reklam ajansları ve mecra kuruluşları müteselsilen sorumlu kabul ediliyor.
Bu çerçevede, Reklam Kurulu tarafından mevzuata uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecek.
 
banner315

    Yorumlar

banner322
Hava Durumu

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
Arşiv