2012-ÖMSS/KURA İle Özürlü Memur Kadrolarına Tercih Süreci Başladı

2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadroları ve pozisyonları açıklandı. Adaylar tercihlerini bugünden yapmaya başlayabilirler...

30 Mart 2013 Cumartesi 23:58
2012-ÖMSS/KURA İle Özürlü Memur Kadrolarına Tercih Süreci Başladı
banner83
 Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılan 2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Bu amaçla hazırlanan 2012-ÖMSS/KURA İle Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda, İlköğretim/ortaokul/ilkokul, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadrolar yer almıştır. Tercih Kılavuzu, 11-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Kılavuzda yer alan kadrolardan tercih yapabilmek için, 29 Nisan 2012 tarihinde yapılmış olan 2012-ÖMSS’ye girilmiş ve ortaöğretim mezunları için ÖMSSP1, ön lisans mezunları için ÖMSSP2, lisans mezunları için ÖMSSP3 puanının alınmış olması ya da Kura Usulü Yapılacak Yerleştirme için başvuru yapılmış olması gerekmektedir.

Adaylar tercihlerini, 11-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.


TOPLAM 7746 KADRO AÇILDI

2012 yılı ÖMSS ve Kura ile Yerleştirme yapmak üzere 11-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacaktır. Yerleştirmelerde, kamu kurum ve kuruluşlarınca toplam 7.746 kadro için yerleştirme talebinde bulunulmuştur.

Talep edilen toplam kadroların % 12,7’si İlköğretim(ortaokul) ve İlkokul, % 39,4’ü ortaöğretim, % 20,3’ü önlisans, % 27,5’i lisans düzeyindedir.

Eğitim durumları itibariyle ÖMSS ve Kura sonuçlarına göre kadrolara yapılacak yerleştirmelerin dağılımı şu şekildedir:

-ÖMSS sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak kadrolar;
Ortaöğretim 3.052
2 Yıllık Yükseköğretim 1.574
Lisans(4 Yıllık Yükseköğretim) 2.132
TOPLAM 6.758

-Kura sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak kadrolar;
İlköğretim(İlkokul) 124
İlköğretim(Ortaokul ) 864
TOPLAM 988

GENEL TOPLAM 7.746

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

2012-ÖMSS/KURA ile Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na göre tercihler, 11-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden teslim edilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Kılavuzda yer alan kadrolardan tercih yapabilmek için, 29 Nisan 2012 tarihinde yapılmış olan 2012-ÖMSS’ye girilmiş ve ortaöğretim mezunları için ÖMSSP1, ön lisans mezunları için ÖMSSP2, lisans mezunları için ÖMSSP3 puanının alınmış olması ya da Kura Usulü Yapılacak Yerleştirme için başvuru yapılmış olması gerekmektedir.

TERCİH YAPACAK ADAYLAR İÇİN UYARI !

2012-ÖMSS/KURA ile Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak özürlü memur adaylarının kişisel durumlarına, kendi özelliklerine, aldıkları eğitimlere, sahip oldukları bilgi, belge ve sertifikalarının yanında özniteliklerine göre tercih yapmalarını tavsiye ediyoruz. Zira 3 Ekim 2011 tarihinde yayınlanan “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in 10. Maddesi “ÖMSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder” demektedir. Ancak Yönetmelik'in 16. Maddesinde “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, iki yıl geçmedikçe tekrar yerleştirilemez” hükmü konulmuştur. Bu sebeple adayların yanlış tercih yaparak mağdur olmamaları için Yönetmeliğin söz konusu hükümlerini göz önünde bulundurarak tercih yapmalarını tavsiye ediyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak özürlü memur adaylarının bilinçli tercih yapmaları ve mutlu olacakları bir kariyer seçmeleri en büyük arzumuzdur.

Tercih ve yerleştirme sürecinde tüm özürlü memur adaylarına başarılar diliyoruz.

2012 ÖMSS/KURA TERCİHLERİNDE ADAYLARIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

2012 ÖMSS/Kura tercihlerinde bulunacak adayların 2012 ÖMSS/Kura ile Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunu dikkatlice okumaları, kılavuzda belirtilen hususlara uygun tercihlerde bulunmaları gerekmektedir.

Adayların, 2012 ÖMSS/Kura Kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2012-ÖMSS’ye girmiş veya kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir.

Tercihleriniz sınava girdiğiniz öğrenim düzeyine uygun olmalıdır. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır.

Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.

Kılavuzda düzenlenen “Başvurma Genel ve Özel Şartları”nı mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
Tercih yapmak istediğiniz kadroları istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.

ÖMSS VE KURA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ ?

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının bir sonraki yıl için özürlü memur alımı yapacakları münhal kadrolarını ve bu kadrolara ilişkin nitelikleri ilgili yılın Ekim Ayı sonuna kadar on-line olarak Devlet Personel Başkanlığına gönderecekleri hüküm altına alınmıştır. Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek özürlülerin tespiti amacıyla Özürlü Memur Seçme Sınavını (ÖMSS) ve/veya kurayı yapabilecek veya kendi adına yaptırabilecektir. Bu hükme istinaden, 19/10/2011 tarihi itibariyle Devlet Personel Başkanlığı adına söz konusu ÖMSS sonucuna göre veya kura ile yerleştirme işlemlerini yapması için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile protokol imzalanmıştır.

2012 ÖMSS Başvuruları

ÖMSS’ye özürlü sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde özürlü olduğu belirlenmiş adayların başvurusu kabul edilmiştir. ÖMSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programından mezun olan veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda özürlü adaylar başvurabilmiştir.

ÖMSS için başvurular 20 Şubat-7 Mart 2012 tarihleri arasında alınmıştır. Başvuru sürecinde adaylar, gerekli belgeler ile adres illerinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden sınava gireceği özür grubu ile diğer özürlü bilgileri alanları yazılı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesini alarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvurularını yapmıştır.

ÖMSS bu çerçevede 29.04.2012 tarihinde 81 ilde ÖSYM tarafından yapılmıştır. Sınavda adayların özür gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmıştır. Testlerde toplam 60 soru bulunmaktadır ve sınav süresi 60 dakikadır. Ancak özür gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılmıştır.

 

ÖZÜR GURUBU

EK SÜRE

TOPLAM SÜRE

1)GENEL ÖZÜRLÜ GRUBU

a) Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal,

Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Özürlüler

-

60 dakika

b) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger,

RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.),

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,

disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar

20 dakika

80 dakika

c) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak

soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları

40 dakika

100 dakika

2) GÖRME ÖZÜRLÜ GRUBU

a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak

soru kitapçığını hiç okuyamayanlar

40 dakika

100 dakika

b) Soruları kendisi okuyabilenler

-

60 dakika

3) İŞİTME ÖZÜRLÜ GRUBU

20 dakika

80 dakika

4) ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ GRUBU

a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak

soru kitapçığını hiç okuyamayanlar

40 dakika

100 dakika

b)Soruları kendisi okuyabilenler

20 dakika

80 dakika

 

  • ÖMSS için 81 ilde toplam 60375 adayın başvurusu alınmıştır.

 

 

  • ÖMSS başvurusu yapan adayların özür durumu ve eğitim seviyelerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

 

Özür

Durumu

Orta Öğretim ve Dengi

Önlisans

Lisans

Toplam Başvuru

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

1

Genel

30.883

64,1

4.972

70,3

3.698

71,9

39.553

65,5

2

Görme

7.725

16,0

1.194

16,9

1.050

20,4

9.969

16,5

3

İşitme

6.303

13,1

833

11,8

356

6,9

7.492

12,4

4

Zihinsel

3.241

6,7

72

1,0

40

0,8

3.353

5,6

 

Toplam

48.152

79,8

7.071

11,7

5.144

8,5

60.367

 100

 2012 Kura Başvuruları

2012 Kura başvuruları 14.05.2012-25.05.2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Kuraya, özürlü sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde özürlü olduğu belirlenmiş ilkokul/ilköğretim/ortaokul mezunu veya mezun olabilecek adayların başvuru alınmıştır. Kura başvuruları için adaylar adres illerindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yaparak özür grubunu belirtir onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesini alarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvurularını yapmıştır. Başvuru yapan aday sayısı 65.800 dür.
banner143

    Yorumlar

Hava Durumu

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
Arşiv